نام
پرستو
نام خانوادگی
جهانگیری
نام پدر
علی مراد
شماره پروانه وکالت
2813
تاریخ اخذ وکالت
96/2/18
محل اشتغال
شاهین شهر
آدرس محل اشتغال
شاهین شهر-خیابان عطار-نبش فرعی 5 شرقی ساختمان ایران طبقه 2 واحد 12
تلفن همراه
09131075079
تلفن
03145320788
توضيحات
...