نام
فريبا
نام خانوادگی
جوانمردي
نام پدر
عباس
شماره پروانه وکالت
1982
تاریخ اخذ وکالت
90/11/13
محل اشتغال
اصفهان
آدرس محل اشتغال
اصفهان خيابان توحيد مياني مجتمع پاسارگاد طبقه اول واحد 101
تلفن همراه
09131090559
تلفن
...
توضيحات
...