نام
طاهره
نام خانوادگی
جوان بخت قهفرخی
نام پدر
جهانگیر
شماره پروانه وکالت
2889
تاریخ اخذ وکالت
96/8/2
محل اشتغال
اردستان
آدرس محل اشتغال
اردستان-شهرستان کاوه-نبش میدان امام حسین-موسسه حقوقی صدرای اردستان-کدپستی 8381893996
تلفن همراه
09139374357
تلفن
...
توضيحات
...