نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
۱۲
گزارش کارگاه آموزشی کارآموزی
۲۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۲

گزارش کارگاه آموزشی کارآموزی

نحوه طرح دعوای ورشکستگی

همایش یکروزه بررسی نکات کاربردی قانون حمایت خانواده
۲۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۴

همایش یکروزه بررسی نکات کاربردی قانون حمایت خانواده

سید اصغر موسوی- مستشار شعبه 24 دادگستری شهرستان اصفهان- مسائل و نوآوری های لایحه ی جدید حمایت خانواده را مورد بررسی قرار داد.

۱۲