آیین دادرسی مدنی
نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی

نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی

داوری یکی از مهمترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار محاکم قضایی است.

داوري زن در اسلام- آيت الله سيد محمد حسن مرعشي

داوري زن در اسلام- آيت الله سيد محمد حسن مرعشي

از مسائلي كه مورد توجه و مطمح نظر علماي حقوق مي باشد و هميشه از آن سئوال مي شود اين است كه آيا در آيين دادرسي اسلام لازم است قاضي مرد باشد و يا آنكه زن ...

داوری قضاوتی ،نسرين رضاييان عمران

داوری قضاوتی ،نسرين رضاييان عمران

داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است.

تاملي بر دعاوي اجاره در قانون شوراي حل اختلاف ،منصوره کريمي

از آنجايي که هدف از وضع قانون و تشکيل شوراي حل اختلاف مطابق ماده 189قانون برنامه سوم توسعه جلوگيري از تراکم پرونده در مرجع دادگستري است تا افراد در حداقل ...

ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، هوشنگ احمديان

ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، هوشنگ احمديان

مبحث پنجم از فصل هشتم از باب سوم قانون آئين دادرسي مدني به ورود شخص ثالث و مبحث ششم از همين فصل و باب به جلب شخص ثالث اختصاص داده شده دعاوي ورود و جلب ...

 
 
نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی

جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳

نقش داوری در حل و فصل اختلافات حقوقی

داوری یکی از مهمترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار ...

داوري زن در اسلام- آيت الله سيد محمد حسن مرعشي

جمعه ۶ دی ۱۳۹۲

داوري زن در اسلام- آيت الله سيد محمد حسن مرعشي

از مسائلي كه مورد توجه و مطمح نظر علماي حقوق مي باشد و هميشه از آن سئوال مي شود اين است كه آيا در آيين دادرسي ...

داوری قضاوتی ،نسرين رضاييان عمران

چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۲

داوری قضاوتی ،نسرين رضاييان عمران

داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است.

تاملي بر دعاوي اجاره در قانون شوراي حل اختلاف ،منصوره کريمي

سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲

تاملي بر دعاوي اجاره در قانون شوراي حل اختلاف ،منصوره کريمي

از آنجايي که هدف از وضع قانون و تشکيل شوراي حل اختلاف مطابق ماده 189قانون برنامه سوم توسعه جلوگيري از تراکم پرونده ...

ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، هوشنگ احمديان

چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲

ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، هوشنگ احمديان

مبحث پنجم از فصل هشتم از باب سوم قانون آئين دادرسي مدني به ورود شخص ثالث و مبحث ششم از همين فصل و باب به جلب شخص ...

تقسیم ترکه دعوای ترافعی یا غیر ترافعی

يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲

تقسیم ترکه دعوای ترافعی یا غیر ترافعی

تقاضای تقسیم ترکه از امور ترافعی محسوب نمی‌شود

ممكن الحصول و عدم النفع  ،جمشيدي -دادرس دادگاه عمومي تهران

شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲

ممكن الحصول و عدم النفع ،جمشيدي -دادرس دادگاه عمومي تهران

«خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارات تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه است.