حقوق عمومی
تورم وبیمه

تورم وبیمه

در اوضاع کنونى اقتصاد جهاني، اثر تورّم به‌حدى است که همهٔ عوامل اقتصادى را متأثر مى‌سازد و هرگونه بررسى در مسائل اقتصادى بدون در نظر گرفتن آثار تورّم ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

در دهه های اخیر شاهد انتقال رژیم حقوقی حاكم بر حقوق بین‌المللی كار بوده‌ایم. مقررات حاكم بر كار جنبه فراملی و جهانی پیدا كرده اند.

اصول حاكم بر قراردادهای دولتی

اصول حاكم بر قراردادهای دولتی

در مقاله پیش روی اصول مهمی که بر انعقاد قراردادهای دولتی حاکم است ، مورد بررسی قرار گرفته است.

مسوولیت بدون تقصیر دولت - خدیجه کریمی

مسوولیت بدون تقصیر دولت - خدیجه کریمی

آیا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟ا

قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران_آرمين خوشوقتي

قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران_آرمين خوشوقتي

۱- تعريف قرارداد كار قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت ...

 
 
تورم وبیمه

چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۳

تورم وبیمه

در اوضاع کنونى اقتصاد جهاني، اثر تورّم به‌حدى است که همهٔ عوامل اقتصادى را متأثر مى‌سازد و هرگونه بررسى در مسائل ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

در دهه های اخیر شاهد انتقال رژیم حقوقی حاكم بر حقوق بین‌المللی كار بوده‌ایم. مقررات حاكم بر كار جنبه فراملی و ...

اصول حاكم بر قراردادهای دولتی

سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲

اصول حاكم بر قراردادهای دولتی

در مقاله پیش روی اصول مهمی که بر انعقاد قراردادهای دولتی حاکم است ، مورد بررسی قرار گرفته است.

مسوولیت بدون تقصیر دولت - خدیجه کریمی

سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲

مسوولیت بدون تقصیر دولت - خدیجه کریمی

آیا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟ا

قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران_آرمين خوشوقتي

سه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۲

قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران_آرمين خوشوقتي

۱- تعريف قرارداد كار قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌...

دولت و تصویب لوایح قضایی -دکتر بهروز تقی خانی

چهارشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۲

دولت و تصویب لوایح قضایی -دکتر بهروز تقی خانی

مدرسه حقوق/شماره 79/شهریور 92

وضعیت كودكان كار و خيابان طبق اسناد بین المللی و در ايران

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲

وضعیت كودكان كار و خيابان طبق اسناد بین المللی و در ايران

كودكان‌ آسيب‌پذيرترين‌ اقشار جامعه‌ هستند و حمايت‌ از آنان‌ مي‌تواند از آسيب‌هاي‌ احتمالي‌ جامعه‌ جلوگيري‌ كند....

صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ،زیبا طالبی

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲

صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ،زیبا طالبی

اجرای اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات ...

حق شھروندي با تاكید بر قانون احترام به  آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي مصوب ١٣٨٣

پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

حق شھروندي با تاكید بر قانون احترام به آزادیھاي مشروع و حفظ حقوق شھروندي مصوب ١٣٨٣

حقوق بشر مبیّن حق طبیعي است و بر طبق دكترین حقوقي طبیعي،انسان بطور طبیعي آزاد است.