کانون وکلای دادگستری اصفهان 19 اسفند 1394 ساعت 12:56 https://isfahanbar.org/vdca.6n6k49n6i5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : نسخه الکترونیک شماره 14 خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان -------------------------------------------------- متن : برای دانلود شماره ۱۴خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان روی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: -پیشنهاد به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری/دکتر بهروز تقی -خانی آتش تهیه یا خواب نما شدن بعد از هفت سال!/بهمن کشاورز -وظایف و اختیارات کانون وکلا/یوسف شفیع زاده -آثار اتلاف و تلف مورد اجاره از منظر قانون مدنی و تئوری موازنه/دکتر محمد مهدی الشریف -در حاشیه مقاله مشکل اهل حقوق با گزاره های حقوقی مطلق نما /محسن قائم فرد -حرفه وکالت و نهاد صنفی آن؛ یک بوریا و هزاران رویا/محسن طاهری -تجسس در حسن سابقه قصات بازنشسته /ابوالقاسم کشاورز -دستور موقت در دعاوی غیر مالی خانوادگی/علی نوریان -خسارت تاخیر تادیه/زهرا بغلانی -حقوق دفاعی متهم/سپیده طباطبائی -طرحی نو در انداریم، نگاهی دیگر گونه به ماهیت سرقفلی و روابط موجر و .../دکتر شمس الدین محمد سید طباطبائی