کانون وکلای دادگستری اصفهان 7 فروردين 1402 ساعت 11:58 https://isfahanbar.org/vdca.inek49nau5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : کمیسیون نظریات مشورتی و امور حقوقی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : کمیسیون نظریات مشورتی و امور حقوقی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 بیژن جرجانی 80 09131181407 رئیس 2 محمدعلی کارگر چیگانی 3596 09133289805 عضو 3 اکبر خوش 335 09131143574 عضو 4 احمدعلی تفویضی زواره 2730 09131113868 عضو 5 سیدمهدی محبوبی 1495 09131172842 عضو 6 فرشید فولادی نژاد 694 09133118940 عضو 7 بهزاد فرهمندپور 359 09133132312 عضو 8 مهدی مقدس 3046 09133142985 عضو 9 زینب خزایی پول 561 09133089068 عضو 10 مجید بنکدار اصفهانی 192 09131146046 عضو 11 علی اصغر شبانی شیدانی 1837 09132708741 عضو 12 بدرالزمان دامن پاک 271 09133264018 عضو 13 مسعوده پورصفا 228 09131279013 عضو