کانون وکلای دادگستری اصفهان 19 مرداد 1400 ساعت 12:25 https://isfahanbar.org/vdca.mnek49nw65k14.html -------------------------------------------------- عنوان : نسخه الکترونیک شماره 144 ماهنامه مدرسه حقوق -------------------------------------------------- متن : نسخه الکترونیک شماره 144 ماهنامه مدرسه حقوق       برای دانلود شماره 144 ماهنامه مدرسه حقوق روی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: سرمقاله؛ ادب وکالت 4   مقالات ماهيت حقوقی شورای رقابت و نظارت قضايی بر آن .............دكتر فرامرز عطریان-ايمان شجاعي خسروي چالشهای مربوط به تعریف و احراز سفاهت در اندیشه های حقوقی و رویه قضایی ...............حسن وثیق زاده انصاری تحلیل کاربردی نقش چک الکترونیکی در پیشگیری از جرایم مالی در حقوق ایران ...............دکتر محسن قجاوند ارزیابی و بررسی حقوقی اورانس اجتماعی...............دکتر محمدسعید شفیعی چالش‌های رسیدگی به دعاوی مالی و اجرای احکام آنها و راهکارهای برون‌رفت از آن ...........دکتر قادر شنیور ، دکتر مجتبی جهانیان نقدی بر رویه قضایی؛ مرجع صالح و امکان ابطال پروانه ساختمانی.............امید محمدی موضوع تمکین و تمکینی که زن از مرد بتواند درخواست کند ...................جلال شیروانی ایچی بیمه حوادث دانش آموزان و بیمه مسئولیت مدنی کارکنان آموزش و پرورش ........................علی سهیلی حق زارعانه در حقوق ایران...................سیده زهرا میرطاووسی   بایسته های حرفه وکالت آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی قوه قضائیه  ...........     مهناز دره شیری پند استاد دکتر محمد آشوری.......................نگار جلیلی گزیده مقالات کاربردی ...................هاجر قاسمی معرفی کتاب......................مینا سالمی   زنگ تفریح سزار لمبرزو........ دکتر محمدرضا محمدی جرقویه