کانون وکلای دادگستری اصفهان 20 آبان 1397 ساعت 10:28 https://isfahanbar.org/vdcb.zb5urhbg8iupr.html -------------------------------------------------- عنوان : کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان -------------------------------------------------- متن : کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی توضیحات 1 میترا گودرزی رئیس 2 انسیه نبی زاده عضو 3 علیرضا شعربافیون عضو 4 غلامعباس جوانمردی عضو 5 اعظم نوایی عضو 6 محسن جلوانی عضو 7 مینا دادخواه عضو 8 مهتاب رجائی عضو