کانون وکلای دادگستری اصفهان 20 شهريور 1401 ساعت 13:10 https://isfahanbar.org/vdcb.zbfurhb0aiupr.html -------------------------------------------------- اطلاعیه؛ عنوان : اسامی پذیرفته شدگان اختبار دوره 47 کارآموزان وکالت اعلام شد -------------------------------------------------- اسامی پذیرفته شدگان اختبار دوره 47 کارآموزان وکالت از سوی کمیسیون کارآموزی اعلام شد. متن : به گزارش روابط عمومی کانون وکلای اصفهان، کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در تاریخ 20 شهریور تشکیل جلسه داد و اسامی پذیرفته شدگان اختبار دوره 47 را به ترتیب رتبه به شرح زیر اعلام کرد: ضمنا مردودین می توانند ظرف سه روز از اعلام نتایج(تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 23 شهریور) اعتراض کتبی خود را به دفتر امورکارآموزان کانون ارائه نمایند.