کانون وکلای دادگستری اصفهان 14 فروردين 1402 ساعت 12:54 https://isfahanbar.org/vdcb.zbfurhbw5iupr.html -------------------------------------------------- عنوان : کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 منصور مدح خوان 95 09133180467 رئیس 2 عباس قاسمی 66 09131116967 عضو 3 سیدکمال مکاریان 877 09131150568 عضو 4 محمد نیک آبادی 1503 09133007399 عضو 5 میترا آزرم 132 09133033117 عضو 6 محمود یوسفی 492 09131149025 عضو 7 محمدجواد قشلاقی 67 09131116630 عضو