کانون وکلای دادگستری اصفهان 2 شهريور 1401 ساعت 10:12 https://isfahanbar.org/vdcd.o0s2yt09na26y.html -------------------------------------------------- تفاهمنامه عنوان : تخفیف «مجموعه دفاتر فنی مهندسی فتوکپی مرکزی» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان -------------------------------------------------- متن : به موجب تفاهمنامه کانون وکلای اصفهان و «مجموعه دفاتر فنی مهندسی فتوکپی مرکزی»، این مجموعه برای وکلا و کارآموزان این کانون 40% تخفیف بر روی کلیه خدمات در نظر گرفته است.اضافه می گردد محدودیتی در میزان خرید وجود نداشته و هویت وکلا و کارآموزان یا خانواده محترمشان با ارئه کارت شناسائی کانون احراز می گردد. مدت قرارداد از تاریخ 1401/05/10 لغایت 1402/05/10 می باشد. آدرس: خیابان نیکبخت غربی، مقابل دادگستری