کانون وکلای دادگستری اصفهان 7 ارديبهشت 1401 ساعت 12:58 https://isfahanbar.org/vdcd.o0s2yt0ofa26y.html -------------------------------------------------- عنوان : ثبت نام متقاضیان نقل و انتقالات اردیبهشت ماه آغاز شد -------------------------------------------------- متقاضيان نقل و انتقالات، جهت ثبت نام و حضور دركميسيون اردیبهشت ماه تقاضاي خود را از تاریخ 1401/02/08لغايت 1401/02/20همراه كليه مدارك ومستندات ثبت نمايند. متن : به اطلاع كليه متقاضيان محترم نقل وانتقالات ميرساند جهت ثبت نام و  حضور دركميسيون اردیبهشت ماه تقاضاي خود را از تاریخ 08/ 02/ 1401  لغايت 20/ 02/ 1401  به همراه كليه مدارك ومستندات در سامانه اتوماسیون اداری (قسمت کارتابل درخواست های آنلاین موضوع نقل و انتقال) ثبت نمایید، جلسه کمیسیون جهت بررسی تقاضا روز پنجشنبه  22/ 02/ 1401  ازساعت 9  صبح الي 12دركانون وكلاي دادگستري اصفهان برگزار ميگردد، حضور شخص متقاضی الزامي است .  ضمناً به اطلاع متقاضیان می رساند؛ مستنداً به ماده 17 آیین نامه و تبصره آن ماده و مصوبه اخیر هیأت مدیره محترم کانون درخواست متقاضیانی که مشمول شرایط نباشند به هیچ عنوان در کانون پذیرش و رسیدگی نخواهد شد. لذا شایسته است متقاضیان محترم با رعایت موارد مندرج در آیین نامه درخواست های خود را مستند و مستدل به این کمیسیون ارائه نمایند.                                                                                             رئيس کمیسیون نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری استان اصفهان