کانون وکلای دادگستری اصفهان 20 بهمن 1399 ساعت 11:07 https://isfahanbar.org/vglc.iqia2bq4x,s8a22l5..html -------------------------------------------------- عنوان : دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان -------------------------------------------------- متن : دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان از تاریخ 9 بهمن ماه 1399 به مدت دوسال تصدی امور کانون وکلای دادگستری اصفهان را به عهده گرفته است:  1- دکترلیلا رئیسی دزکی (رئیس) 2- امیرحسین سجادیه (نائب رئیس) 3- دکتریاسین صعیدی (بازرس) 4- سیامک اکبری قلعه تکی (دبیر) 5- دکترمحمدجعفری فشارکی (عضو اصلی) 6- شهرام محقق دولت آبادی (عضو علی البدل) 7- مجتبی اسدیان احمدیان (عضو علی البدل) 8- داود عابدی (عضو علی البدل)