کانون وکلای دادگستری اصفهان 11 آبان 1402 ساعت 8:33 https://isfahanbar.org/vdce.78ebjh8wf9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : اسامی دارندگان گواهی وکالت تخصصی -------------------------------------------------- متن : حوزه اراضی شهری نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی محمدرضا روشن پژوه 3132 اراضی شهری 09132686630     40 1401/12/21 حوزه اراضی ملی نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی یوسفعلی رستمی 161 اراضی ملی 09133110456    43 1401/12/21 املاک و مستغلات نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی سیدمحمد مفضلی 82 املاک و مستغلات 09131187800  9 1401/10/15   دکترحسین ادیب 198 املاک و مستغلات 09131118843   13 1402/03/30 احمدعلی تفویضی زواره 2730 املاک و مستغلات 09131113868   19  1401/12/21 محمدحسن گلستانی 1484 املاک و مستغلات 09133638158    37  1402/03/30 یونس افشار 909 املاک و مستغلات 09133068658     42   1401/12/21 مهرالسادات سیدی دستجردی 2185 املاک و مستغلات 09132683156     50    1402/03/30 رضوان عاملی نجف آبادی 1771 املاک و مستغلات 09132326586 56 1402/04/21 مهدخت دانش 1197 املاک و مستغلات 09131062819 58  1402/04/21 امور ثبتی نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی حسن صرام 220 امور ثبتی 9131140842 12 1402/03/30 محمد مجنون  3184 امور ثبتی 09133143121 20 1401/12/21 زهرا نوری 2240 امور ثبتی 09132719528 44 1401/12/21 حقوق بانکی نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی بهروز صادقی درمیانی   225 حقوق بانکی 09131114835     30   1401/12/21 حقوق بیمه نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی حسین نصیری دزکی 1912 حقوق بیمه 09131656054      38 1402/03/30 حقوق خانواده نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی صدیقه منشی 98 حقوق خانواده  09131061955  3 1401/10/15 فاطمه خدادوستان 179 حقوق خانواده 09131131363 6 1401/10/15 آزیتا مشک افشار 423 حقوق خانواده 09131343813 23 1401/12/21 علیرضا شیشه گر 1464 حقوق خانواده 09132680534 31 1401/12/21 هومان احمدی 1809 حقوق خانواده 09132000265 47 1402/04/21 سید امین کافی موسویان 2128 حقوق خانواده 09131333327 53 1402/03/30 حقوق کیفری نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی طهماسب بهمنش 13 حقوق کیفری 09131192082  2 1401/10/15 هوشنگ احمدیان 396 حقوق کیفری 09133142867 10 1402/03/30 عباس قجاوند   697   حقوق کیفری 09133279639   18   1401/12/21 دکترسهراب نشاسته ریز   3043   حقوق کیفری 09132080336   22   1401/12/21 سعید رزاززاده   262   حقوق کیفری 09133137072   33   1402/03/30   دکترعباسعلی قربانیان 3013 حقوق کیفری  09211025606 39 1401/12/21 حسین نجفی زاده دهکردی 1386 کیفری 09133846652 52 1402/03/30 دکتر نیما کیان ارثی 2332 حقوق کیفری 09133185019 55 1402/03/30 دکتر شهرام آقالر 331 حقوق کیفری 09133149195 57 1402/04/21 حقوق مالیاتی نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی محمدرضا یزدانپناه 284 حقوق مالیاتی 09133141872     26 1402/03/30 روابط موجر و مستاجر نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی منصور مدح خوان اصفهانی 95 روابط موجر و مستاجر 09133180467     5 1401/10/15 ماشاله غفاری 137 روابط موجر و مستاجر 09131192839     8 1401/10/15 قراردادهای خصوصی نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی محمود قدوسی 65 قراردادهای خصوصی  09131182383 1 1401/10/15 حسن استواری 5 قراردادهای خصوصی  09131115148 4 1401/10/15 بیژن جرجانی 80 قراردادهای خصوصی  09131181407 7 1401/10/15 دکتر رضا مقصودی 485 قراردادهای خصوصی  09363331350 21 1401/12/21 حمیدرضا زارعی شمس آبادی 237 قراردادهای خصوصی  09133166500 27 1401/12/21 محمد کاظم گزچیان    144 قراردادهای خصوصی  09131153107  28 1401/12/21 محسن متین 238 قراردادهای خصوصی  09121503766-09361503766 45 1401/12/21 دکتر حمیدرضا ناظمی هرندی 881 قراردادهای خصوصی  09123717975 54 1402/03/30