کانون وکلای دادگستری اصفهان 19 بهمن 1401 ساعت 8:59 https://isfahanbar.org/vdce.w8xbjh8v79bij.html -------------------------------------------------- عنوان : سیزدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان -------------------------------------------------- متن : سیزدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان از تاریخ 1401/11/05 به مدت دو سال، تصدی امورکانون وکلای دادگستری اصفهان را به عهده گرفته است. 1 دکترحسین ادیب (رئیس) 2 شهرام محقق دولت آبادی (نایب رئیس) 3 روح الله محمدی (بازرس) 4 دکتر فرهاد رستم شیرازی (دبیر) 5مجتبی اسدیان (عضو اصلی) 6دکتر شیما وفادارنیا (عضو علی البدل) 7 مرضیه سرائیان (عضو علی البدل) 8 سیدمنصور سادات خوراسگانی (عضو علی البدل) دکترحسین ادیب (رئیس) شهرام محقق دولت آبادی (نایب رئیس) روح الله محمدی (بازرس) دکتر فرهاد رستم شیرازی (دبیر) مجتبی اسدیان (عضو اصلی) دکتر شیما وفادارنیا (عضو علی البدل) مرضیه سرائیان (عضو علی البدل)