کانون وکلای دادگستری اصفهان 5 شهريور 1392 ساعت 22:21 https://isfahanbar.org/vdcebp8wijh8x.9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : هم گام تعهدات،امیر علی جلیلی، با نظارت گروه علمی گام حق -------------------------------------------------- متن : هم گام با تعهدات،امیر علی جلیلی،با نظارت گروه علمی گام حق کتاب همگام تعهدات که توسط آقای امیر علی جلیلی تالیف و تدوین شده سعی در این دارد که مباحث حقوق مدنی ۳ یعنی مباحث نظریه عمومی تعهدات + قواعد عمومی قراردادها را به شیوه ای ابتکاری آموزش دهد در تهیه این کتاب تقریباً همه منابع معتبر موجود در مورد حقوق مدنی ۳ مورد بررسی قرار گرفته است و منبعی مناسب جهت استفاده برای دانشجویان و داوطلبان آزمونهای حقوقی و به جهت دیدگاهی که در نگارش آن بوده و به جهت پلانهای دقیق کتاب و مطالب کاربردی آن برای وکلا و قضات و سردفتران و کارشناسان رسمی می باشد . سبک چینش حساب شده مطالب و مرتب کردن آن در قالب های هدفمند می باشدکه جداول و نمودارها و چارتها در خدمت همین نظم هدفدار قرار می گیرد و شکل کار را تشکیل می دهد تا ماهیت کار خود را بهترین نحو ممکن نمایش دهد چند نتیجه از این امر حاصل می شود : ۱- در این روش ارائه فقط موضوعیت دارد نه طریقت و هدف از آن فقط ارائه مطلوب ماهیت است بدین معنا که هر روشی که بتواند مطلب را به روشن­ترین و واضح­ترین حالت ممکن منتقل کند مورد استفاده قرار می­گیرد با این شعار که با نموداری و جدول بندی کردن مطلب نمی توان اثر موثری ارائه نمود مهم بکار گرفتن این امکانات برای ارائه مطلوب ماهیت است . ۲- ارائه مطالب به این سبک کاملاً هدفمند و فکر شده است و تمام سعی مولف بر آن است هر چیزی دقیقاً همانجایی قرار گیرد که باید باشد . مولف در این سبک به نظم دهی مطلب در ذهن مخاطب می اندیشد نه نموداربندی و جدول بندی زیباسازی کتاب، بنابراین در صورت مطالعه صحیح به این سبک بازیابی این مطالب در شرایط آزمونی برای داوطلب آسان می­گردد تا حدی که وی به این نتیجه برسد که حتی یک دقیقه برای یک سوال زمان زیادی است، چون سرعت و مهارت او در بازیابی اطلاعات بسیار بالا می رود ۳- در این سبک ارتباط مطالب کاملاً حفظ شده است ، بدین ترتیب اولاً تحت هیچ شرایطی ارتباط بین مطالب قطع نمی شود و هر مطلبی مقدمه مطلب بعدی می گردد در حالی که خود نتیجه مطلب قبلی است دوماً کتاب از حالت ارئه نکات صرف خارج گشته و منعطف و پویا گردیده و عرض و طول مطالب کامل آشکار می شوند. ۴- در این سبک ذهن مخاطب از انحصار قالب بندی­ها و تقسیم بندی­های سنتی آزاد می شود آنها را دور نمی اندازد یا پس نمی زند و انکار نمی کند حتی نقد هم نمی کند و بر آنها خورده نمی گیرد بلکه به آنها از زوایای دید جدید و ابعاد تازه ای می نگرد و باعث اشرافیت ذهن بر مطلب می گردد ایجاد پلان و نقشهکلی به عنوان نقشه راه از مطالب مورد آموزش در ذهن مخاطب از اثرات بارز این نکته است . در شکل دهی اولیه مطالب کتاب موارد زیر به دقت مورد توجه گرفته اند: ۱- ایجاد پلان­های کامل و شامل با بررسی همه منابع موجود و حتی منابع خارجی مشابه - به نمونه زیر توجه فرمایید : ۲- حفظ اصالت مواد قانونی و تاکید بر یادگیری جزء به جزء مواد قانونی- به نمونه زیر توجه کنید : ۳- بررسی قوانین موضوعه با قوانین موضوعه وکشف ارتباط مواد قانونی و اثرات آنها بر یکدیگر ۴- بررسی نهادهای حقوقی به ظاهر مشابه و در واقع متفاوت از حیث تفاوت و تشابه ونتایج حاصل از آن ۵- بررسی مواد با مفاهیم برداشت شده از آنها مثل بررسی مفهوم موافق و مخالف ماده ، وارد و مورد ، تخصیص و تخصص ، ناظر و منظور ..... و نتایج حاصل از آن ۶- تجزیه و تحلیل کامل مواد قانونی و انتقادهای وارد بر آنها با نظریه­های دکترین با حفظ اصالت نظرات مانند نمونه زیر: بعد از شکل گیری ساختار کلی کتاب لایه هایی در جزئیات کارشده است که شاید ظاهراً چندان به چشم نیایند اما در عمل نقش به سزایی در غنای علمی و جامعیت کتاب داشته اند ودر کامل و شامل بودن آن تاثیر اصلی را دارنداین لایه ها عبارتند از : ۱- تنظیم:تنظیم مطالب به دو صورت انجام گرفته است : ۱. نظم بخشیدن به مطالب با ارائه پلان های کلی و جزئی با استفاده از چارتها ، جداول و نمودارها ۲. قراردادن مطلب در قالبی بصورت منظم و هدفمند با این رویکرد که مهم نیست این قالب چه باشد مهم اینست که در ذهن مخاطب طوری قرا گیرد که به آسانی قابل بازیابی باشد. ۲- تحشی: بررسی آرا وحدت رویه و نظریات دکترین موثر بر مواد و نتایج آن ۳- تفهیم: بررسی ماده با مفاهیم آن مثل مفاهیم کلمات موجودر ماده یا مفهوم مخالف ماده و نتایج حاصل از آن ۴- تلفیق: بررسی موادی که ارتباط مستقیم با مبحث یا ماده مورد بررسی دارند و نتایج حاصل از آن به­خصوص در مواردی که قوانین خاص حکم قانون عام را تخصیص زده و یا موادی که موا دیگر را تکمیل یا تفسیر کرده است . ۵- استنباط: بررسی مبحث با موادی که ارتباط غیر مستقیم غیر محسوس با مبحث مورد مطالعه دارند یا آثاری که مواد و اصول و قواعد بر سایر مواد می گذارند و نتایجی که از این بررسی حاصل می شود . ۶- تشریح یا توضیح:توضیح و تشریح مباحث به سه روش انجام گرفته است: ۱. ارائه ترمینولوژی کلمات مهم و کلیدی و مقایسه مفاهیم مهم با مفاهیم مشابه ۲. توضیح مواردی برای مخاطب سوال برانگیز و مشکل است به نوعی باز کردن گره های ذهنی داوطلب در خصوص مباحث ۳. مشخص کردن اصول و قواعد کلی حاکم مبحث و احصاء استثنائات یا اضافات وارد بر آن ۷- تحلیل:تحلیل مباحث براساس منابع اصلی آزمونها و منابع تکمیلی آنها صورت می گیرد به روش که ابتدا مطالب تحلیلی منابع اصلی بررسی شده و هر نکتهای از مبحث که در منابع اصلی نیست از منابع تکمیلی جمع آوری شده تا مبحث را جامع و کامل و شامل نماید . ۸- استدلال: ۱. دلالت دادن مواد به مصادیق عینی رویه های آزمونی و قضایی برای مثال سوالات آزمونی مربوط به ماده. ۲. دلالت دادن مواد و آرا و نظر دکترین برای رسیدن به نتیجه ای خاص. ۹- مقایسه: بررسی یک مبحث با مباحث به ظاهر مشابه و در واقع متفاوت و نتایج حاصل از آن ۱۰- تثبیت­: رسیدن به نتیجه در موضوعات شاذ و اختلافی که معمولاً حکمی که نزدیکترین به قانون است و در آزمونها و رویه قضایی مورد پذیرش است در آن پذیرفته می شود و بعنوان نکته ای ثابت­ و فصل الخطاب به مخاطب ارائه می شود حل تعارض­ها از مثال­های بارز این بخش است.