کانون وکلای دادگستری اصفهان 31 شهريور 1396 ساعت 17:27 https://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6de0giaw.html -------------------------------------------------- عنوان : رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ -------------------------------------------------- احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود متن : جهت مشاهده رای روی لینک زیر کلیک فرمایید رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰