کانون وکلای دادگستری اصفهان 5 فروردين 1402 ساعت 11:50 https://isfahanbar.org/vdcf.tdmiw6dccgiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : کمیسیون نقل و انتقال کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : کمیسیون نقل و انتقال کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 یوسف علی رستمی 161 09133110456 رییس 2 فریبا جوانمردی 1982 09131090559 عضو 3 محمدحسین هیبتی 223 09131820087 عضو 4 مسیح قاسمی 2848 09131705100 عضو 5 سجاد قهرمانی فرد 1595 09133068626 عضو 6 محمدصادق چاوشی 1558 09132614882 عضو 7 حسین توسلی فر 2970 09132874489 عضو کارگروه مالی نقل و انتقال ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 شهرام محقق دولت آبادی 278 09131119136   2 یوسف علی رستمی 161 09133110456   3 مرضیه سراییان 1834 09132170639