کانون وکلای دادگستری اصفهان 14 فروردين 1402 ساعت 10:47 https://isfahanbar.org/vdcf.vdmiw6dcegiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : کمیسیون دفاع از حقوق وکیل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : کمیسیون دفاع از حقوق وکیل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 امیرحسین حبیب اللهی یان 3124 09131268609 رئیس 2 سیده منیره مرتضوی 2707 09134342360 عضو 3 رسول کاظمی اسفه 1096 09138025841 عضو 4 مکی تمیمی نژاد 326 09133147953 عضو 5 فهیمه عصاچی 1772 09131680987 عضو 6 طاهره علیرضایی 1776 09133299768 عضو 7 سلمان محمدی آگاه 2173 09134344518 عضو 8 کامران هراتی پور 522 09133179446 عضو