کانون وکلای دادگستری اصفهان 12 بهمن 1392 ساعت 12:39 https://isfahanbar.org/vglebf8nijh87.rzjj.9b2.html -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری بیست و نهمین تحلیف کارآموزان کانون اصفهان(1) -------------------------------------------------- متن :