کانون وکلای دادگستری اصفهان 19 اسفند 1394 ساعت 16:44 https://isfahanbar.org/vdcg.n9qrak9q7pr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : نسخه الکترونیک شماره 46 خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان -------------------------------------------------- متن : برای دانلود شماره ۴۶ خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان روی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: -دکتر غلامرضا طیرانیان / دلایل نسخ مقررات تعلیق تعقیب -شاپور اسماعیلیان / برخی چالش های دستگاه قضایی -سید محمدعلی دادخواه / بیداد بردادبانان -دکتر محمد مهدی الشریف / امانت و ضمان در حقوق مالی -دکتر علی رادان جبلی / مقایسه دو نهاد ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری (1) -طاهر توحیدی / ماهیت غیر ترمیمی شورای حل اختلاف در قیاس با میانجی گری کیفری -احمد نصراصفهانی / تفاوت های انسانی و مفهوم برابری حقوق -سیامک بهارلویی / تلازم شرط عدم عزل وکیل و حق فسخ موکل -حسن پاک طینت / وضعیت حقوقی آپارتمان های ساخته نشده -محمدرضا توکلی / ارکان بزه جعل رایانه ای -فرشاد چنگایی / نگرشی بر ماهیت جرم عقیم -علی نیک پور / جستاری در نحوه تقدیم اعتراض به کمیسیون ماده واحده -مرضیه اسماعیلی فلاح / جایگاه حقوقی آگهی های بازرگانی در مطبوعات -ماجد رشادی / جلب شخص ثالث در پرونده تجدیدنظر  -محمدرضا محمدی جرقویه ای / ترمینولوژی حقوق