کانون وکلای دادگستری اصفهان 10 بهمن 1402 ساعت 12:55 https://isfahanbar.org/vdcg.n9trak9wwpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : قابل توجه کارآموزان محترم ۱۴۰۰ -------------------------------------------------- متن : به منظور تسریع در تصحیح تکالیف دوره دوم کارآموزی و گزارشات محاکم، اصل فرمهای تکمیل شده حضور در محاکم (گزارش) و ارزشیابی قاضی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ در سامانه اتوماسیون اداری بارگزاری شده است، را در اسرع وقت تحویل امور کارآموزان دهید.