کانون وکلای دادگستری اصفهان 5 فروردين 1402 ساعت 13:08 https://isfahanbar.org/vdcg.n9wrak97ypr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : کمیسیون ماده 8 کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : کمیسیون ماده 8 کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 محمد حکمت روان 967 09131175969 رییس 2 میلاد مرادمندنیا 2265 09128400682 عضو 3 سهراب نشاسته ریز 3043 09132080336 عضو 4 بهارک همایی 1140 09133092885 عضو 5 حسین حمزه 339 09133130412 عضو 6 رضا شمس فلاورجانی 1838 09131704740 عضو 7 سانازالسادات جعفری 1554 09131265523 عضو