کانون وکلای دادگستری اصفهان 6 ارديبهشت 1402 ساعت 13:39 https://isfahanbar.org/vdch.wnxt23n6-ftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 مهدی بوذری 1175 09131290441 رئیس 2 سعید نژادتقی 394 09133266793 عضو 3 حمیدرضا باجول 1270 09133007540 عضو 4 علیرضا شیشه گر 1464 09132680534 عضو 5 عباس هادی 578 09133180916 عضو 6 ساناز طباطبایی 2230 09132048712 عضو 7 محمد افشاری 2657 09133865137 عضو 8 محمدرضا یزدان پناه 284 09133141872 عضو 9 محمدعلی قاسمی 3716 09133142258 عضو