کانون وکلای دادگستری اصفهان 5 فروردين 1402 ساعت 13:44 https://isfahanbar.org/vdci.qapct1avubc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت 1 محمودرضا شجاعی 344 09131138753 رئیس 2 ناصر آیتی 2748 09134028002 عضو 3 هاجرصادقیان 3492 09132880149 عضو 4 معصومه امامی 3430 09133399981 عضو 5 زهره فتحی شاه نجفی 3508 09131928838 عضو 6 امیرروحانی قهساره 3685 09132707897 عضو 7 علی نصری 2253 09132692257 عضو 8 فائزه مهری 2861 09134131637 عضو 9 احمدرضا محمدحسنی 3729 09131038986 عضو