کانون وکلای دادگستری اصفهان 3 آذر 1394 ساعت 13:45 https://isfahanbar.org/vdci.uazct1ar5bc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : نود و پنجمین شماره "مدرسه حقوق"(نسخه الکترونیک) -------------------------------------------------- متن : نسخه الکترونیک  نود و چهارمین شماره "مدرسه حقوق" در دسترس شماست. برای دریافت نسخه pdf مدرسه حقوق روی تصویر زیر کلیک کنید.  در این شماره می خوانید: _گوهر مقصود یا موج خون فشان؟(واکاوی ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری)/دکتر محمدرضا عظیمی _شولای حق / دکتر علی رادان جبلی _حبس محکوم علیه مدعی اعسار در قانون _نحوه اجرای محکومیت های .../ نوشین فراهانی، هاجر راعی دهقی _مطالعه تطبیقی حقوق متهم در قانون آیین _دادرسی کیفری جدید و قدیم / ملیحه عابدی _وکیل تسخیری؛ نمود واقعی حق دفاع و دادخواهی/ رضا مقصودی _دفاع اکراه در حقوق کیفری ایران و _انگلستان و تاثیر آن در مسئولیت .../ مجتبی فرهمند، سیروس افضلی _مناقشه ای در مورد دریافت وکالت از راهن و اقدامات مبتنی بر آن/ حسن وثیق زاده انصاری _"بد حجابی" چگونه مجازات می شود؟ / کوهیار گردی _نقش کارشناس در دعوای مسئولیت مدنی با تاکید بر رویه قضایی / دکتر عباس میرشکاری _استعفای وکیل / فاطمه نظری، محمدرضا قنبریان _مطالعه تطبیقی زمان و مکان انعقاد قراردادهای غیر حضوری / مجید عارفعلی _مصادیق و موضوعات احوال شخصیه در حقوق ایالات متحده آمریکا با .../ سمیه قربانی، دکتر ناصر مسعودی _حمایت های کیفری از بزه دیده و شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ... / رضا دانش نیا، محمد اقبالی _وکلا و صندوق حمایت وکلا / حسن رستگار _طنز حقوقی / محمدرضا محمدی جرقویه ای، لاله چراغی