کانون وکلای دادگستری اصفهان 30 آذر 1401 ساعت 9:46 https://isfahanbar.org/vdci.yapct1ayubc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : تخفیف رستوران «دیزی بار سلطان محمود» برای وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان -------------------------------------------------- رستوران «دیزی بار سلطان محمود» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تسهیلاتی به وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان ارائه می دهد. متن : رستوران «دیزی بار سلطان محمود» در تفاهمنامه ای با کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، تسهیلاتی به وکلا و کارآموزان کانون وکلای اصفهان ارائه می دهد. به موجب این تفاهمنامه 15% تخفیف بر روی خدمات این رستوران در نظر گرفته شده است. این تفاهمنامه از تاریخ 1401/10/01 تا تاریخ 1402/10/01 به مدت یکسال اعتبار دارد. آدرس: خیابان میرداماد، نبش کوچه 40 تلفن: 32350888