کانون وکلای دادگستری اصفهان 27 مرداد 1397 ساعت 8:55 https://isfahanbar.org/vglh.qnzt23nwvuzdt22fy..html -------------------------------------------------- عنوان : یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان -------------------------------------------------- متن : یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان از تاریخ 22 مردادماه 1397 به مدت دوسال تصدی امور کانون وکلای دادگستری اصفهان را به عهده گرفته است: 1- دکترلیلا رئیسی دزکی (رئیس) 2- دکتر فرهادرستم شیرازی (نائب رئیس) 3- امیرحسین سجادیه (بازرس) 4- دکتر سیدمحسن قائم فرد (عضو اصلی) 5- اسداله اسلامی فارسانی (عضو اصلی) 6- مسیح اله میرزائی (عضو علی البدل) 7- سیامک اکبری قلعه تکی (عضو علی البدل) 8- دکتر یاسین صعیدی (عضو علی البدل)