کانون وکلای دادگستری اصفهان 8 دی 1401 ساعت 11:36 https://isfahanbar.org/vdcj.oetfuqeaysfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : مهم ترین منابع اختبار کتبی و شفاهی -------------------------------------------------- کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مهمترین منابع اختبار کتبی و شفاهی را اعلام کرد. متن : کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مهمترین منابع اختبار کتبی و شفاهی را به شرح زیر اعلام کرد: حقوق مدنی  قانون مدنی مصوب سال 1307 با اصلاحات بعدی 2- قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 (مواد مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی مصوب 92) 3- قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 4- قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376 5- قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1343 با اصلاحات بعدی 6- قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 7- قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 8- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 21/05/1387 با آخرین اصلاحات  9- قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حقوق تجارت قانون تجارت مصوب سال 1311 2-لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347 3-قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 با اصلاحات بعدی 4-قانون صدور چک مصوب سال 1397 و آخرین اصلاحات 29/01/1400 5-قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 1318 6-قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 آیین دادرسی مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی 2-قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 با اصلاحات بعدی 3-قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 4-قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 5-آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 حقوق جزای عمومی و اختصاصی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (مطابق با آخرین اصلاحات) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 2-قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مصوب 1399) 3-قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 4-قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات بعدی 5-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با اصلاحات بعدی 6-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 7-قانون جرم سیاسی مصوب 1395 حقوق ثبت قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310با اصلاحات بعدی  و آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 2-قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و آیین نامه قانون افراز مصوب 1358 3-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 4-قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 5-آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 11/06/1387 واصلاحات بعدی 7/12/1398 و اصلاحات 1400 آیین دادرسی کیفری      1 - قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392      2- آیین نامه نحوه ی اجرای احکام حدود، سلب حیات و ... مصوب رییس قوه قضائیه سال 1398     3-آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر 1384 رییس قوه قضائیه با اصلاحات 1389 حقوق عمومی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/1392 2-شرایط عمومی پیمان 3-لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 4-قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 5-قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370  6-قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 7-قانون شهرداری ها ( علی الخصوص ماده 100 و تمامی تبصره های ماده 100) و قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1390 8-قانون کار مصوب 29/08/1369 امور حسبی قانون امور حسبی مصوب 02/04/1319 2-قانون مدنی (مواد مرتبط به امور حسبی) تخلفات انتظامی  (بخش مقررات انتظامی) قانون وکالت مصوب 1315 2- لایحه قانونی استقلال مصوب 1333 3- آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب 1334 4- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 5- مواد 31 الی 47 قانون آیین دادرسی مدنی کارآموزان محترم لازم به ذکر است منابع ذکر شده صرفاً تعدادی از منابع اصلی و مهم در اختبار کتبی و شفاهی می باشد و علاوه بر منابع مذکور آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی و سخنرانی اساتید و مدعوین بایستی مورد توجه قرار گیرد.