کانون وکلای دادگستری اصفهان 19 اسفند 1394 ساعت 21:44 https://isfahanbar.org/vdcj.tevfuqetvsfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : نسخه الکترونیک شماره پیاپی 1 مقدماتی خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان -------------------------------------------------- متن : برای دانلود شماره پیاپی ۱ مقدماتی خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان روی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: -سخن سردبیر -مقالات:قراردادی یا قهری بودن مسئولیت آخذ بالسوم / مجتبی نیکدوستی -ضمان ناشی از عدم النفع (تأملی بر نظریه اکثریت قضات دادگستری اصفهان در باب عدم النفع) / محمد مهدی الشریف -اعتراض به رأی داور در آیین دادرسی مدنی / علیرضا فصیحی زاده -بررسی نهادهای تخفیف مجازات، تعلیق اجرای آن و آزادی مشروط در جرم قاچاق مواد مخدر / دکتر حسن پوربافرانی -بررسی راههای دفاع از حقوق کارمند اخراجی / مرتضی طبیبی -گزارش: انتخابات کانون -جلسات سخنرانی کارآموزان -سفر مهر -نامه مخاطبان: اقدامات دوساله هیأت مدیره کانون -نگین نهفته در راز -اخبار کانون: تعیین تعداد پذیرش کارآموزان وکالت در آزمون سال 81 کانون -مصوبه کمیسیون کارآموزی کانون راجع به اختبار کارآموزان واجد شرایط -مصاحبه رئیس کانون -پاسخ کانون به مقاله منتشر شده در روزنامه کیهان -اتصال کانون به شبکه اینترنت -طرح دعوی راجع به ساختمان جدید کانون