اطلاعیه؛

قابل توجه مشمولین اختبار دوره 48

23 آبان 1401 ساعت 13:32


کارآموزانی که تا تاریخ 1401/10/30 با طی دوره کارآموزی (حسب مورد 18 ماه و یا 9 ماه) مشمول اختبار دوره 48 می گردند، می بایست تکالیف شامل گزارش های کارآموزی و نقد رای خود را به همراه تقاضای کتبی شرکت در اختبار، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/11/10 (10 بهمن 1401) جهت بررسی، از طریق سامانه اتوماسیون تحت وب ارسال نمایند.
تاریخ اختبار کتبی برای دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت، آئین دادرسی مدنی و امور انتظامی و حقوق عمومی روز جمعه (1401/12/12) و برای دروس حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی روز جمعه(1401/12/19) و تاریخ اختبار شفاهی متعاقبا تعیین می گردد.

 


کد مطلب: 3736

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdca.enek49n0i5k14.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org