هیأت حل اختلاف مالیاتی (بخش دوم)

11 آذر 1402 ساعت 8:25


▪️بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است؛ مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان، مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد.
▫️رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.
▫️برابر تبصره ۳ این ماده، در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی، از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.
▪️ مطابق ‌تبصره ۴ ماده فوق، آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به استثناء مواردی که رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد، برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون، قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
▪️با توجه به ‌تبصره ۵ ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
▪️بر اساس ‌تبصره ۶ همان ماده، در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت‌های بدوی، از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یکدرصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.


کد مطلب: 4250

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcc.pq0a2bqixla82.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org