دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

20 بهمن 1399 ساعت 11:07


دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان از تاریخ 9 بهمن ماه 1399 به مدت دوسال تصدی امور کانون وکلای دادگستری اصفهان را به عهده گرفته است:

 1- دکترلیلا رئیسی دزکی (رئیس)
2- امیرحسین سجادیه (نائب رئیس)
3- دکتریاسین صعیدی (بازرس)
4- سیامک اکبری قلعه تکی (دبیر)
5- دکترمحمدجعفری فشارکی (عضو اصلی)
6- شهرام محقق دولت آبادی (عضو علی البدل)
7- مجتبی اسدیان احمدیان (عضو علی البدل)
8- داود عابدی (عضو علی البدل)


کد مطلب: 2820

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vglc.iqia2bq4x,s8a22l5..html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org