برگزاری کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ پنج شنبه 11 آبان 1402

9 آبان 1402 ساعت 10:41


کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت، روز پنج شنبه مورخ 11 آبان 1402 استثنائا از ساعت 8:30 الی 12،به صورت حضوری در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن برگزار می شود.
سخنرانان: جناب آقای روح اله محمدی وکیل محترم دادگستری و عضو هیات مدیره(بازرس) کانون وکلای دادگستری اصفهان- جناب آقای مانی شفیعیان وکیل محترم دادگستری و معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان- سرکارخانم مهناز ادیب وکیل محترم دادگستری و عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان
عنوان: مقررات انتظامی

شرکت کلیه کارآموزان الزامی است. 


کد مطلب: 4206

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcd.z0o2yt0x9a26y.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org