اسامی دارندگان گواهی وکالت تخصصی

11 آبان 1402 ساعت 8:33


حوزه اراضی شهری
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
محمدرضا روشن پژوه 3132 اراضی شهری 09132686630     40 1401/12/21

حوزه اراضی ملی
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
یوسفعلی رستمی 161 اراضی ملی 09133110456    43 1401/12/21

املاک و مستغلات
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
سیدمحمد مفضلی 82 املاک و مستغلات 09131187800  9 1401/10/15
  دکترحسین ادیب 198 املاک و مستغلات 09131118843   13 1402/03/30
احمدعلی تفویضی زواره 2730 املاک و مستغلات 09131113868   19  1401/12/21
محمدحسن گلستانی 1484 املاک و مستغلات 09133638158    37  1402/03/30
یونس افشار 909 املاک و مستغلات 09133068658     42   1401/12/21
مهرالسادات سیدی دستجردی 2185 املاک و مستغلات 09132683156     50    1402/03/30
رضوان عاملی نجف آبادی 1771 املاک و مستغلات 09132326586 56 1402/04/21
مهدخت دانش 1197 املاک و مستغلات 09131062819 58  1402/04/21امور ثبتی
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
حسن صرام 220 امور ثبتی 9131140842 12 1402/03/30
محمد مجنون  3184 امور ثبتی 09133143121 20 1401/12/21
زهرا نوری 2240 امور ثبتی 09132719528 44 1401/12/21

حقوق بانکی
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
بهروز صادقی درمیانی   225 حقوق بانکی 09131114835     30   1401/12/21

حقوق بیمه
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
حسین نصیری دزکی 1912 حقوق بیمه 09131656054      38 1402/03/30

حقوق خانواده
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
صدیقه منشی 98 حقوق خانواده  09131061955  3 1401/10/15
فاطمه خدادوستان 179 حقوق خانواده 09131131363 6 1401/10/15
آزیتا مشک افشار 423 حقوق خانواده 09131343813 23 1401/12/21
علیرضا شیشه گر 1464 حقوق خانواده 09132680534 31 1401/12/21
هومان احمدی 1809 حقوق خانواده 09132000265 47 1402/04/21
سید امین کافی موسویان 2128 حقوق خانواده 09131333327 53 1402/03/30

حقوق کیفری
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
طهماسب بهمنش 13 حقوق کیفری 09131192082  2 1401/10/15

هوشنگ احمدیان

396
حقوق کیفری
09133142867

10

1402/03/30
عباس قجاوند

 
697
 
حقوق کیفری 09133279639
 
18
 
1401/12/21
دکترسهراب نشاسته ریز

 
3043
 
حقوق کیفری 09132080336
 
22
 
1401/12/21

سعید رزاززاده
 
262
 
حقوق کیفری 09133137072
 
33
 
1402/03/30
 
دکترعباسعلی قربانیان 3013 حقوق کیفری  09211025606 39 1401/12/21
حسین نجفی زاده دهکردی 1386 کیفری 09133846652 52 1402/03/30
دکتر نیما کیان ارثی 2332 حقوق کیفری 09133185019 55 1402/03/30
دکتر شهرام آقالر 331 حقوق کیفری 09133149195 57 1402/04/21

حقوق مالیاتی
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
محمدرضا یزدانپناه 284 حقوق مالیاتی 09133141872     26 1402/03/30

روابط موجر و مستاجر
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
منصور مدح خوان اصفهانی 95 روابط موجر و مستاجر 09133180467     5 1401/10/15
ماشاله غفاری 137 روابط موجر و مستاجر 09131192839     8 1401/10/15

قراردادهای خصوصی
نام و نام خانوادگی شماره پروانه رشته تلفن همراه شماره گواهینامه تاریخ صدور گواهینامه وکالت تخصصی
محمود قدوسی 65 قراردادهای خصوصی  09131182383 1 1401/10/15
حسن استواری 5 قراردادهای خصوصی  09131115148 4 1401/10/15
بیژن جرجانی 80 قراردادهای خصوصی  09131181407 7 1401/10/15
دکتر رضا مقصودی 485 قراردادهای خصوصی  09363331350 21 1401/12/21
حمیدرضا زارعی شمس آبادی 237 قراردادهای خصوصی  09133166500 27 1401/12/21
محمد کاظم گزچیان    144 قراردادهای خصوصی  09131153107  28 1401/12/21
محسن متین 238 قراردادهای خصوصی  09121503766-09361503766 45 1401/12/21
دکتر حمیدرضا ناظمی هرندی 881 قراردادهای خصوصی  09123717975 54 1402/03/30

 


کد مطلب: 4207

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdce.78ebjh8wf9bij.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org