اطلاعیه مرحله دوم اختبار کتبی و شفاهی دوره 49 کمیسیون کارآموزی

10 بهمن 1402 ساعت 12:00


به اطلاع کلیه کارآموزان محترم واجد شرایط شرکت در مرحله دوم اختبار کتبی مورخ جمعه 13-11-1402 می رساند :
1-اختبارکتبی مرحله دوم راس ساعت 8 صبح در دبیرستان امام صادق (ع) واقع در اصفهان خیابان میر نبش خیابان شیخ صدوق شمالی ( ورودی از درب داخل خیابان شیخ صدوق شمالی ) برگزار می گردد.
2-دروس مورد امتحان در این مرحله عبارتند از : حقوق جزاء – ایین دادرسی کیفری – حقوق ثبت و امور حسبی.
3-همراه داشتن کتب دارای محشی و حاشیه نویسی شده ( چاپی یا دستی ) و نیز همراه داشتن جزوه و اوراق تایپ شده اضافی ممنوع بوده و کارآموزان فقط مجاز به همراه داشتن کتب قانون ( فاقد حاشیه نویسی و فاقد محشی ) می باشند .
4-هر گونه تبادل کتاب قانون در جلسه امتحان بین کارآموزان ممنوع بوده و در صورت مشاهده تقلب محسوب می گردد .
5-همراه داشتن موبایل و هر گونه وسایل الکترونیکی در جلسه اختبار و در زمان اختبار ممنوع می باشد .
6-چون شماره صندلی کارآموزان برای هر جلسه تغییر می کند لذا ضروری است برای تعیین شماره صندلی جدید خود حداقل نیم ساعت قبل از شروع اختبار در محل برگزاری حاضر گردید .
7-منابع اختبار همانگونه که قبلا اعلام شده است با در نظر داشتن اخرین اصلاحات آنها ملاک عمل بوده و توصیه می گردد کارآموزان محترم از کتب قانون دارای اخرین اصلاحات در روز اختبار استفاده نمایند .
 
تذکر = چون اختبار شفاهی این دوره در سه گروه 60 نفره در روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه مورخ 14 و 15 و 16 بهمن ماه 1402 طبق لیست اسامی اعلامی در محل ساختمان مرکزی کانون واقع در اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر برگزار می گردد لذا هر یک از کارآموزان مکلف است در روزی که برای وی تعیین شده است ( طبق لیست ) در محل کانون حاضر و اختبار شفاهی خود را انجام دهد بدیهی است کسانیکه به لیست اعلامی توجه ننموده و در روز تعیین شده مخصوص خود حاضر نشوند غایب محسوب می گردد . ضمنا از هر کارآموز فقط در روز تعیین شده امکان اخذ اختبار شفاهی وجود دارد و مراجعه در دو روز دیگر مورد قبول نیست .
معهذا موارد استثنائی پس از درخواست کتبی متقاضی با ذکر و پیوست دلیل و اخذ موافقت کتبی کمیسیون کارآموزی تا قبل از اختبار و ارائه آن به اساتید و ممتحنین در روز اختبار بلامانع خواهد بود. 

**ساعت شروع اختبار شفاهی 8 صبح**
 
لیست اختبارشفاهی- گروه اول -  شنبه 1402/11/14
ردیف نام نام خانوادگی شماره پروانه
1 اعظم                  ابراهیمی        6914
2 سیدحامد ابطحی 6915
3 سیدحسین ابن الرسول        6916
4 سجاد             احدی پور         6917
5 ایرج    احمدی   6918
6 سیدابراهیم           احمدی   6919
7 ارش     اخوندی  6920
8 احسان   اسدی درویش ادمی            6921
9 شیرین   اسلامی  6922
10 حسین    اسماعیلی 6923
11 الناز              اقاحسینی       6924
12 اسحاق   اقائی   6925
13 ناصر اله وکیل جزی 7101
14 محمد    الیاسی  6926
15 سوگل           امامی     6927
16 مریم    امانی   6928
17 اشکان    امانی         6929
18 حسنا    امینی   6930
19 مسعود   امینی فرد         6931
20 پریسا   انتشاری نجف ابادی   6932
21 ایمان   ایرج پور 6933
22 سعید    باستان فارسانی           6934
23 سمیه    باقری مزرعه          6935
24 احمدرضا بخش چهارتخته      7077
25 میثم    بهرامی دیزیچه           6936
26 اسا     بهشتی پرور          6937
27 علی             بهشتی منش              6938
28 مهران        بهمن           6939
29 مرتضی   بهمن پور 6940
30 ارش     پورابراهیم         6941
31 فاطمه           پورعابدرنانی         6942
32 پردیس         پورمند     6943
33 محمدرضا پیشگر   7080
34 گلچهر   تدین نجف ابادی        6944
35 حسینعلی توکلی   6945
36 زهرا        توکلی       6946
37 عباسعلی توکلی دهقی 7096
38 سارا    توکلی نجف ابادی            6947
39 محمد ثانی جوشقانی 7085
40 خشایار  جعفری   6948
41 اشکان   جلیل پیران          6950
42 رضا     جمالوند 6951
43 قربانعلی جمالی           6952
44 سپیده   جمشیدی پبدنی           6953
45 مریم         جمشیدیان        6954
46 بهنام       جوزقیان        6955
47 سیده زهرا       چاهوشی ریزی           6956
48 مهدی           چنگائی 7108
49 مهناز         حربه       6957
50 داود    حریت    6958
51 مسعود   حسین زاده       6960
52 سیدیزدان          حسینی        6961
53 زهره       حسینی حتکنی         6962
54 سیدرضا  حسینی فر 6963
55 مصطفی   حمزوی   6964
56 علی دوست حیدری   6965
57 محمود          خادم 7100
58 سمیه       خدابخشی چرمهینی              6966
59 مصطفی   خدادادیان زغماری           6967
60 زهرا       خدارحمی قهنویه       7078
گروه دوم یکشنبه مورخ 1402/11/15
61 مرجان   خلیلی بروجنی          6968
62 حسین          خواجه شرف ابادی            6969
63 محترم   خوش نیازپیرکوهی      6970
64 مبین داداشی کفشگرکلائی 7087
65 مریم    دانش    6971
66 کامران  داوری دولت ابادی          6972
67 محمدتقی درویشی 7107
68 مسعود ربیع 7086
69 الناز   رحیمی جامه           6973
70 محمدحسین رضایی   6974
71 امیرمحمد رضائی   6975
72 محمد    رضائی   6976
73 محمدرضا رضائی فرد          6977
74 محمود          رمضانی وشاره          6978
75 مهدی           رییسی       6979
76 ولی اله رئیسی نافچی 7098
77 نسیم    زارع    6980
78 محمدرضا زارعی   6981
79 سارا    زارعی دهنانی          6983
80 هاجر    زیبائی  6984
81 سارا            سالک      6985
82 زهرا    سعیدنژاد 6986
83 مجتبی       سعیدی ابواسحقی           6987
84 مریم    سلیم زاده جزی          6988
85 اعظم    سلیمیان 6989
86 احسان الدین          سورانی  6990
87 محمدرضا سهرابی 7106
88 رسول    شامگانی 6991
89 محسن شاه مرادی ورنامخواستی         6992
90 نرگس    شاهین   6993
91 عالیه   شرافتیان فینی      6994
92 بهمن                          شریفی 6909
93 مدینه   شهبازی  6996
94 نیلوفر  شیروانی جوزدانی         6997
95 شیرین          صاحبی اصفهانی     6998
96 مقداد   صالحی   6999
97 حجت اله صالحی   7081
98 فاطمه   صالحی سده     7000
99 احمد    صالحی نجف ابادی       7001
100 روزیتا صدری نژاد 7103
101 محمدتقی صفار    7002
102 ارش     صندل پور 7003
103 محمدرضا طاهری دولت آبادی 7091
104 سجاد        طاهری مورکانی        7082
105 سیداحسان طباطبایی 7004
106 ازاده   طبیب پور 7006
107 شیرین   طیبی محمدابادی     7007
108 سیدمیلاد         طیرانی                                  7008
109 زهرا    ظهرابی  7009
110 محمدجواد عامری   7010
111 پدرام         عبادتی اصفهان   7011
112 مهدی           عباسی 7083
113 علی     عباسی   7012
114 فرشاد   عباسی   7013
115 مهسا    عباسی       7014
116 بهاره   عبدالهی 7015
117 سمیرا                         عبدالهی                           6830
118 میثم    عدیلی   7016
119 ابوالفضل عربهااشنی  7017
120 فربد    عرفانی  7018
گروه سوم دوشنبه مورخ 1402/11/16
121 کمال عسکری 7089
122 مصطفی   عسکریان 7019
123 مرتضی عمیدفر 6702
124 فاطمه   فانی    7020
125 شاهین   فدائی اشیانی     7021
126 محمد    فیروزی  7022
127 جواد    قاسمی دستگردی        7023
128 سجاد      قائدی                                   7024
129 احترام السادات        قریشی کهنگی     7025
130 مریم    قیصری حسن ابادی        7026
131 امیرحسین         کاغذگران    7027
132 مریم    کریمی   7028
133 فاطمه   کریمی   7029
134 یونس    کریمی   7030
135 محمدصالح                      کریمی   7088
136 محمد        کمالی دولت ابادی     7031
137 امین    کیانی اشترجانی      7032
138 سهیلا   کیانی هرچگانی     7033
139 زهرا              لطفی                                    7035
140 نسترن          ماهروبختیاری     7036
141 صادق    متقی    7037
142 مرضیه      محبی                                    7038
143 مینا         محقق                                    7039
144 امیر           محمدرضائی    7040
145  کیارش محمدی   7041
146 جواد    محمودی  7043
147 حسین           محمودی برام   7044
148 میثم    محمودیان 7045
149 محمد        مداحی                                   7046
150 معصومه السادات         مدرسی   7047
151 زینب    مرادی   7048
152 سمیه    مرادی   7049
153 ثریا    مرادی   7050
154 سعید مردانی کمالی 7105
155 مهران   مردانی لنجی    7051
156 فرزانه  مشایخی  7053
157 عرفان   مطیفی فرد   7054
158 هاجر        مظاهری   7055
159 نرگس    معتمدی 7094
160 ساغر        ملک محمدی فرادنبه         7058
161 هاجر    ملکی    7059
162 سیدمهدی موسوی   7060
163 نصیبه          موسوی                                   7061
164 عزیز مهبودی 7109
165 مجتبی                        مهدوی سلیم 6904
166 فاطمه            مهدیخانی                                7062
167 بهنام   مهرآسا  7063
168 غلامرضا میرحاج محمدآبادی 7090
169 زهرا        میرزائی نوکابادی      7064
170 فاطمه   میرشفیعی 7065
171 سیدمرتضی             میرعنایتی فروشانی        7066
172 سعید       نادری مطلق    7067
173 افسانه  ناظم                           7068
174 هانیه   نوروزی  7070
175 ساسان        نوروزی  7071
176 سهیل           نیک افکار  7072
177 مجید    وطن خواه ورنوسفادرانی          7074
178 ارمین   ولی زاده 7075
179 محمد هاشمی خوزانی 6533
180 مریم    هراتی مقدم                              7076
181 امیر    یادگاری خوزانی      7079

 
 
 

 


کد مطلب: 4352

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcf.tdjiw6dm0giaw.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org