دستورالعمل نحوه تنظیم و ارسال گزارش های کارآموزی و نقد رای

8 دی 1401 ساعت 10:54


کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، دستورالعمل نحوه تنظیم و ارسال گزارش های کارآموزی و نقد رای را عنوان کرد.
1- گزارش های کارآموزی بایستی دارای فهرست بوده و از لحاظ شماره، موضوع ، مشخصات اصحاب دعوی و دادگاه منطبق با کارنامه (دفترچه) کارآموزی تنظیم و ارسال گردد.
2- کارآموزان بایستی در گزارش های تنظیمی علاوه بر ارائه شرح دادخواست یا شکایت، نحوه رسیدگی و تصمیمات اتخاذی دادگاه در جریان رسیدگی و در خصوص قرارهای احتمالی صادره و کیفیت ابلاغ و دفاعیات طرفین و وکلای ایشان و رای صادره از شعبه گزارش تهیه نمایند.
3- کارآموز بایستی در پایان هر یک از گزارش ها، نظر استنباطی خود را حداقل در ده سطر نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار، اظهارات و دفاعیات طرفین و تصمیم دادگاه به صورت مستدل بیان کند.
4- نقد رای بایستی محصول بررسی، مطالعات و تحقیقات کاراموز باشد و با استناد به قوانین و آراء وحدت رویه و نظریات حقوقدانان و رویه قضایی تنظیم گردد.
5- نقد رای بایستی در حجم حداقل 5 صفحه و حداکثر 8 صفحه تهیه و ارائه شود و شامل قسمت نتیجه گیری باشد.
6- آراء موضوع نقد می تواند شامل آراء بدوی و تجدید نظر دادگاه ها و یا شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باشد و آراء صادره بایستی مربوط به سال های 1398 و بعد از آن بوده و ضمیمه نقد رای گردد.
7-منابع مورد استفاده اعم از منابع فارسی، انگلیسی، کتب و مقالات و پرونده ها در پایان نقد رای به ترتیب حروف الفبا قید گردد.
8-گزارش های کارآموزی و نقد رای به صورت تایپ شده و فونت BNAZANIN اندازه 14 و تیترها با BN  16 و بصورت bold تنظیم و ارائه شود.
9-گزارش های کارآموزی و نقد رای بایستی حاصل تلاش کارآموز بوده و اصالت داشته باشد. نتیجه هر گونه کپی برداری تکالیف، تجدید دوره و محرومیت از شرکت در اختبار بوده و مشمول تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خواهد بود.
10- کارآموزان بایستی از طریق سامانه اتوماسیون اداری تکالیف و گزارش های کاراموزی و نقد رای را ارسال نمایند.
نکتـــــه :
مستندات لازم جهت ارسال و بارگزاری برای تحویل تکالیف و شرکت در اختبار:

*ثبت درخواست شرکت در اختبار در اتوماسیون اداری / کارتابل / درخواست های آنلاین

*بارگزاری فایل های زیر به صورت pdf  با نام گذاری صحیح و به ترتیب در اتوماسیون اداری /کارآموزی /آموزش / گزارش انجام کارآموزی


1- فایل گزارشات 18 ماهه کارآموزی مطابق بند 8
2- فایل تصویر کارنامه مربوط به محاکم
3- فایل نقد رای یا گواهی کارگاه های آموزشی
4- فایل گواهی های وکیل سرپرست و کار در کانون
5- فایل مدرک کامپیوتر
 


کد مطلب: 3779

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdch.qnxt23nqwftd2.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org