کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

5 فروردين 1402 ساعت 13:44


کمیسیون معاضدت مالیاتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره پروانه شماره همراه سمت
1 محمودرضا شجاعی 344 09131138753 رئیس
2 ناصر آیتی 2748 09134028002 عضو
3 هاجرصادقیان 3492 09132880149 عضو
4 معصومه امامی 3430 09133399981 عضو
5 زهره فتحی شاه نجفی 3508 09131928838 عضو
6 امیرروحانی قهساره 3685 09132707897 عضو
7 علی نصری 2253 09132692257 عضو
8 فائزه مهری 2861 09134131637 عضو
9 احمدرضا محمدحسنی 3729 09131038986 عضو

 


کد مطلب: 3860

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdci.qapct1avubc2t.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org