سقف درآمد مؤدیان برای گروه بندی مشاغل مالیاتی

9 ارديبهشت 1402 ساعت 10:00


با عنایت به نزدیک بودن شروع مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و فرم توافق تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم عملکردسال1401، یکی از موارد مهم، اطلاع از نحوه گروه بندی مشاغل مالیاتی اشخاص حقیقی می‌باشد.
به موجب آيين نامه اجرايی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون ماليات های مستقيم و آخرین اصلاحیه آن گروه بندی مشاغل مالیاتی اشخاص حقیقی، بسته به نوع فعالیت و درآمد حاصل از فروش آن ها، به سه گروه مودیان گروه اول، دوم و سوم، صورت گرفته است:
مودیان گروه اول:
۱- كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
۲- صاحبان كارخانه‌ ها و واحدهاي توليدي و بهره‌ برداران معادن داراي پروانه بهره ‌برداري از وزارتخانه ‌ها يا مراجع ذيربط.
۳- صاحبان هتل‌ هاي سه ستاره و بالاتر.
۴- صاحبان بيمارستان‌ ها، زايشگاه‌ ها، درمانگاه‌ ها، كلينيك ‌هاي تخصصي.
۵- صاحبان مشاغل صرافي.
۶- صاحبان فروشگاه‌ هاي زنجيره‌ اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه و يا مراجع ذيربط.
۷- صاحبان مؤسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري،‌خدمات مالي و ارائه ‌دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره ‌اي، انفورماتيك و طراحي سيستم.
۸- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري و يا باربري.
۹- ساير صاحبان مشاغل و حرفي كه درآمد ابرازي (فروش كالا يا فروش توأم كالا و ارائه خدمت) بر اساس اظهارنامه مالياتي عملكرد دو سال قبل (اظهارنامه تسليمي خرداد ماه هر سال مبناي تعيين گروه‌ بندي سال بعد از تسليم اظهارنامه عملكرد مي‌ باشد. به عنوان مثال، مبلغ فروش و ساير درامدهاي مندرج در اظهارنامه مالياتي عملكرد سال ۱۳۹۷ مبناي گروه‌ بندي سال ۱۳۹۹ مي ‌باشد) يا آخرين درآمد قطعي شده (فروش كالا يا فروش توأم كالا و ارائه خدمت) آن‌ ها بيش از مبلغ یکصد و پنجاه ميليارد ريال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعي حداكثر تا پايان دي ماه سال قبل به شخص مؤدي يا نماينده قانوني وي).
مودیان گروه دوم: ساير صاحبان مشاغل و حرفي كه درآمد ابرازي (فروش كالا يا فروش توأم كالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و يا آخرين درآمد قطعي شده آنها( فروش كالا يا فروش توأم كالا و ارائه خدمت) بيش از پنجاه ميليارد ريال و مساوي يا كمتر ازمبلغ یکصد و پنجاه ميليارد ريال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعي حداكثر تا پايان دي ماه سال قبل به شخص مودي يا نماينده قانوني وي.)
▪️مودیان گروه سوم: صاحبان مشاغلي كه در گروه هاي اول و دوم قرار نمي‌ گيرند جزو گروه سوم محسوب مي‌ شوند.
♦️ توجه: در مواردي كه موديان صرفا به فعاليت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد (۵۰%) نصاب‌ هاي تعيين شده مبناي گروه بندي مي‌ باشد


کد مطلب: 3905

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdci.uapct1a3wbc2t.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org