بزه‌ دیده ‌شناسی حمایتی، مولف دكتر مهرداد رایجیان

27 مهر 1392 ساعت 8:45

گزارشگر :


بزه‌ دیده ‌شناسی حمایتی

كتاب «بزه‌دیده ‌شناسی حمایتی» ، مهم‌ترین حقوق شایسته در فرآیند جنایی كه باید برای بزه‌دیده به رسمیت شناخته شوند، را ارایه می دهد. این کتاب در چهار گفتار به موضوع بزه‌دیده‌شناسی حمایتی پرداخته است. «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» كه یكی از ابعاد بزه‌دیده ‌شناسی به شمار می‌آید، به حمایت از قربانیان جرم بر اساس معیارهای بین‌المللی می‌پردازد كه در اسنادی مانند قطعنامه‌های سازمان ملل متحد یا شورای اروپا منعكس شده‌اند.
كتاب «بزه‌ دیده‌شناسی حمایتی» در چهار گفتار:
گفتار نخست :به بررسی واژه‌شناسی و گونه‌شناسی درباره بزه‌دیدگی اختصاص دارد و مخاطب در گفتار دوم: با حقوق بزه‌دیده و در گفتار سوم :با بنیادی‌ترین حمایت‌هایی كه بزه‌دیده، شایسته بهره‌مندی از آنهاست، آشنا می‌شود. همچنین در گفتار چهارم، دگرگونی و پیشرفت افكار بزه‌دیده‌شناسان با رویكرد بین‌المللی مطرح شده است.
مولف در بخشی از این کتاب اینگونه می‌نویسد: «بزه‌ دیده‌ شناسی حمایتی بر این اندیشه استوار است كه جامعه به طور كلی و نظام عدالت جنایی به طور ویژه باید در همه لایه‌های خود(لایه‌های مشاركتی، تقنینی، قضایی و اجرایی) به حقوق شایسته و نیازهای بزه‌دیده توجه كنند و به ترمیم آسیب‌دیدگی‌ها و جبران آثار بزه‌دیدگی آنان جامه‌ عمل بپوشانند. بنابراین، بزه‌دیده‌شناسی حمایتی فراتر از یك جبران مادی با تاكید بر حمایت‌های مالی یا اقتصادی، به ترمیم درد و رنج‌های عاطفی برخاسته از جرم و نیز به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برای بزه‌دیدگان با هدف احقاق حقوق و جبران واقعی آثار بزه‌دیدگی آنان در چارچوب یك الگوی چندگانه‌ حمایتی، حمایت مالی، عاطفی و حیثیتی، حقوقی، پزشكی و اجتماعی می‌اندیشد»
کتاب «بزه ‌دیده‌ شناسی حمایتی» که به قلم دكتر مهرداد رایجیان، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس که از سوی انتشارات دادگستر منتشر شده است .


کد مطلب: 348

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcicvap2t1a5.bct.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org