نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه

خبرگزاری خانه ملت - خبرگزاری مجلس شورای اسلامی , 11 مرداد 1392 ساعت 18:39۳۰۷
شماره پرونده ۸۵۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۱

سؤال ـ شرکت برق منطقه ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد یا خیر؟

نظریه شماره۱۳۶۹/۷ ـ ۴/۷/۱۳۹۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد. هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقه ای فارس که شرکت سهامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون فوق الذکر خارج است.
٭٭٭٭٭


کد مطلب: 131

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdciczaz2t1ap.bct.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org