نسخه الکترونیک شماره پیاپی 1 مقدماتی خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان

19 اسفند 1394 ساعت 21:44


برای دانلود شماره پیاپی ۱ مقدماتی خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:
-سخن سردبیر
-مقالات:قراردادی یا قهری بودن مسئولیت آخذ بالسوم / مجتبی نیکدوستی
-ضمان ناشی از عدم النفع (تأملی بر نظریه اکثریت قضات دادگستری اصفهان در باب عدم النفع) / محمد مهدی الشریف
-اعتراض به رأی داور در آیین دادرسی مدنی / علیرضا فصیحی زاده
-بررسی نهادهای تخفیف مجازات، تعلیق اجرای آن و آزادی مشروط در جرم قاچاق مواد مخدر / دکتر حسن پوربافرانی
-بررسی راههای دفاع از حقوق کارمند اخراجی / مرتضی طبیبی
-گزارش: انتخابات کانون
-جلسات سخنرانی کارآموزان
-سفر مهر
-نامه مخاطبان: اقدامات دوساله هیأت مدیره کانون
-نگین نهفته در راز
-اخبار کانون: تعیین تعداد پذیرش کارآموزان وکالت در آزمون سال 81 کانون
-مصوبه کمیسیون کارآموزی کانون راجع به اختبار کارآموزان واجد شرایط
-مصاحبه رئیس کانون
-پاسخ کانون به مقاله منتشر شده در روزنامه کیهان
-اتصال کانون به شبکه اینترنت
-طرح دعوی راجع به ساختمان جدید کانون


کد مطلب: 1331

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcj.tevfuqetvsfzu.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org