کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين مصوبات هیأت مدیره https://isfahanbar.org/mosabat Fri, 01 Dec 2023 14:25:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 01 Dec 2023 14:25:25 GMT مصوبات هیأت مدیره 60 یازدهمین جلسه هیات مدیره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد https://isfahanbar.org/vdcc.iq1a2bqomla82.html یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1402 جلسه یازدهم ]]> مصوبات هیأت مدیره Mon, 15 May 2023 10:35:25 GMT https://isfahanbar.org/vdcc.iq1a2bqomla82.html چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcd.j0s2yt0xna26y.html چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در تاریخ 1400/10/26برگزار شد ]]> مصوبات هیأت مدیره Wed, 19 Jan 2022 08:45:36 GMT https://isfahanbar.org/vdcd.j0s2yt0xna26y.html چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcb.zbfurhb5wiupr.html چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> مصوبات هیأت مدیره Sat, 08 Jan 2022 07:18:47 GMT https://isfahanbar.org/vdcb.zbfurhb5wiupr.html چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcd.90s2yt0xfa26y.html چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/10/05برگزار شد. ]]> اخبار Tue, 28 Dec 2021 19:43:08 GMT https://isfahanbar.org/vdcd.90s2yt0xfa26y.html مصوبات سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcc.oq1a2bqs4la82.html سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/08/26برگزار شد. ]]> مصوبات هیأت مدیره Thu, 18 Nov 2021 07:41:49 GMT https://isfahanbar.org/vdcc.oq1a2bqs4la82.html مصوبات سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdch.6nxt23nzkftd2.html سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/08/16 برگزار شد. ]]> مصوبات هیأت مدیره Tue, 09 Nov 2021 19:37:21 GMT https://isfahanbar.org/vdch.6nxt23nzkftd2.html مصوبات سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcg.u9wrak9qtpr4a.html سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 1400/08/09برگزار شد... ]]> مصوبات هیأت مدیره Wed, 03 Nov 2021 05:55:20 GMT https://isfahanbar.org/vdcg.u9wrak9qtpr4a.html مصوبات سی و سومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcf.jdmiw6dyvgiaw.html سی و سومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه… ]]> مصوبات هیأت مدیره Mon, 18 Oct 2021 19:49:25 GMT https://isfahanbar.org/vdcf.jdmiw6dyvgiaw.html مصوبات سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcc.1q1a2bqs0la82.html روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت 12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل... ]]> مصوبات هیأت مدیره Tue, 12 Oct 2021 06:30:39 GMT https://isfahanbar.org/vdcc.1q1a2bqs0la82.html مصوبات سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcj.tetfuqevvsfzu.html سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ برگزار شد. ]]> مصوبات هیأت مدیره Tue, 05 Oct 2021 11:05:10 GMT https://isfahanbar.org/vdcj.tetfuqevvsfzu.html