کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين درباره ما https://isfahanbar.org/Aboutus Mon, 24 Jun 2024 10:24:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Mon, 24 Jun 2024 10:24:58 GMT درباره ما 60 دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vglc.iqia2bq4x,s8a22l5..html دوازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> درباره ما Mon, 08 Feb 2021 06:37:11 GMT https://isfahanbar.org/vglc.iqia2bq4x,s8a22l5..html مصوبات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcb.zb8urhb9fiupr.html لینک دسترسی به اطلاعات مصوبات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> درباره ما Sat, 18 Aug 2018 07:13:11 GMT https://isfahanbar.org/vdcb.zb8urhb9fiupr.html دومین جلسه یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان https://isfahanbar.org/vdca.0n6k49nou5k14.html مصوبات جلسه دوم ]]> درباره ما Sat, 18 Aug 2018 05:06:10 GMT https://isfahanbar.org/vdca.0n6k49nou5k14.html اولین جلسه یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان https://isfahanbar.org/vdcj.aevfuqehvsfzu.html مصوبات جلسه اول ]]> درباره ما Sat, 18 Aug 2018 04:58:27 GMT https://isfahanbar.org/vdcj.aevfuqehvsfzu.html کمیسیون حقوقی و نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان https://isfahanbar.org/vdcd.f0f2yt05sa26y.html کمیسیون حقوقی و نظریات مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> درباره ما Thu, 03 Aug 2017 06:51:01 GMT https://isfahanbar.org/vdcd.f0f2yt05sa26y.html کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vdcd.n0f2yt0oja26y.html کارگروه ها ی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> درباره ما Wed, 19 Oct 2016 05:15:45 GMT https://isfahanbar.org/vdcd.n0f2yt0oja26y.html شورای ساختمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vdcfivdcaw6dc.giw.html شورای ساختمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> درباره ما Mon, 22 Aug 2016 19:15:07 GMT https://isfahanbar.org/vdcfivdcaw6dc.giw.html کمیسیون فرهنگ و هنر https://isfahanbar.org/vdcicvav2t1a3.bct.html کمیسیون فرهنگ و هنر ]]> درباره ما Mon, 22 Aug 2016 18:45:41 GMT https://isfahanbar.org/vdcicvav2t1a3.bct.html کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vdcht6n6d23n6.ft2.html کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> درباره ما Mon, 22 Aug 2016 17:23:57 GMT https://isfahanbar.org/vdcht6n6d23n6.ft2.html کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vdcic3av2t1av.bct.html کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> درباره ما Mon, 22 Aug 2016 17:15:38 GMT https://isfahanbar.org/vdcic3av2t1av.bct.html