کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/Arkan Fri, 08 Dec 2023 09:49:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 08 Dec 2023 09:49:00 GMT هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان 60 کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vdcb.zb5urhbg8iupr.html کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان Sun, 11 Nov 2018 06:58:22 GMT https://isfahanbar.org/vdcb.zb5urhbg8iupr.html یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان https://isfahanbar.org/vglh.qnzt23nwvuzdt22fy..html یازدهمین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان Sat, 18 Aug 2018 05:25:26 GMT https://isfahanbar.org/vglh.qnzt23nwvuzdt22fy..html کمیسیون داوری https://isfahanbar.org/vdcc.mqsa2bqmela82.html کمیسیون داوری ]]> هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان Sun, 22 Oct 2017 07:26:52 GMT https://isfahanbar.org/vdcc.mqsa2bqmela82.html کمیسیون رفاهی کانون وکلای اصفهان https://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bq0xla82.html کمیسیون رفاهی کانون وکلای اصفهان ]]> هیأت مدیره و ارکان کانون وکلای دادگستری اصفهان Mon, 22 Aug 2016 07:25:21 GMT https://isfahanbar.org/vdcc.eqsa2bq0xla82.html