اظهارنامه مالیاتی و تبصره ماده ۱۰۰ (بخش پنجم)
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ تير ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب: 4568
 
▪️ بنابر بند ۴ قسمت الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵، چنانچه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، از مؤدیانی که مالیات آن‌ها در اجرای بند الف این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده، اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، باشد:
▫️در صورتی که بیش از حد نصاب‌ مقرر (بیش از ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) باشد، مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده ۹۷ آن قانون، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم (میزان معافیت مالیاتی سالانه) خواهد شد.
▫️در صورتی که کمتر از حد نصاب مذکور و مبلغ مابه التفاوت نیز بیش از پانزده درصد باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. 
🔹مابه‌التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد شد.
Share/Save/Bookmark