نسخه الکترونیک شماره 46 خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۴
کد مطلب: 1158
 
برای دانلود شماره ۴۶ خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان روی تصویر زیر کلیک کنید.
در این شماره می خوانید:
-دکتر غلامرضا طیرانیان / دلایل نسخ مقررات تعلیق تعقیب
-شاپور اسماعیلیان / برخی چالش های دستگاه قضایی
-سید محمدعلی دادخواه / بیداد بردادبانان
-دکتر محمد مهدی الشریف / امانت و ضمان در حقوق مالی
-دکتر علی رادان جبلی / مقایسه دو نهاد ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری (1)
-طاهر توحیدی / ماهیت غیر ترمیمی شورای حل اختلاف در قیاس با میانجی گری کیفری
-احمد نصراصفهانی / تفاوت های انسانی و مفهوم برابری حقوق
-سیامک بهارلویی / تلازم شرط عدم عزل وکیل و حق فسخ موکل
-حسن پاک طینت / وضعیت حقوقی آپارتمان های ساخته نشده
-محمدرضا توکلی / ارکان بزه جعل رایانه ای
-فرشاد چنگایی / نگرشی بر ماهیت جرم عقیم
-علی نیک پور / جستاری در نحوه تقدیم اعتراض به کمیسیون ماده واحده
-مرضیه اسماعیلی فلاح / جایگاه حقوقی آگهی های بازرگانی در مطبوعات
-ماجد رشادی / جلب شخص ثالث در پرونده تجدیدنظر 
-محمدرضا محمدی جرقویه ای / ترمینولوژی حقوق
Share/Save/Bookmark