نسخه الکترونیک شماره 46 خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان

19 اسفند 1394 ساعت 16:44


برای دانلود شماره ۴۶ خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:
-دکتر غلامرضا طیرانیان / دلایل نسخ مقررات تعلیق تعقیب
-شاپور اسماعیلیان / برخی چالش های دستگاه قضایی
-سید محمدعلی دادخواه / بیداد بردادبانان
-دکتر محمد مهدی الشریف / امانت و ضمان در حقوق مالی
-دکتر علی رادان جبلی / مقایسه دو نهاد ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری (1)
-طاهر توحیدی / ماهیت غیر ترمیمی شورای حل اختلاف در قیاس با میانجی گری کیفری
-احمد نصراصفهانی / تفاوت های انسانی و مفهوم برابری حقوق
-سیامک بهارلویی / تلازم شرط عدم عزل وکیل و حق فسخ موکل
-حسن پاک طینت / وضعیت حقوقی آپارتمان های ساخته نشده
-محمدرضا توکلی / ارکان بزه جعل رایانه ای
-فرشاد چنگایی / نگرشی بر ماهیت جرم عقیم
-علی نیک پور / جستاری در نحوه تقدیم اعتراض به کمیسیون ماده واحده
-مرضیه اسماعیلی فلاح / جایگاه حقوقی آگهی های بازرگانی در مطبوعات
-ماجد رشادی / جلب شخص ثالث در پرونده تجدیدنظر 
-محمدرضا محمدی جرقویه ای / ترمینولوژی حقوق


کد مطلب: 1158

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcg.n9qrak9q7pr4a.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org